Kontakt
Följ oss
Trygghet

Vi arbetar för att vara en engagerad samhällsmedborgare på olika sätt. Våra insatser fokuserar främst till de geografiska områden där vi verkar genom en rad insatser. Vi sponsrar främst till barn och ungdomar.

Genom vårt Sociala engagemang vill vi:

– Bygga långsiktigt hållbara relationer genom att alltid se till att våra hyresgäster får en personlig kontakt.

– Stödja utsatta grupper eller de som står utanför samhället.

– Motverka utanförskap, bidra till ungdomsverksamhet, trygghet och säkerhet.

– Bidra till en positiv utveckling av samhället.

– Välja lokala leverantörer och underleverantörer för stärkt näringsliv i vår omgivning.

Vi sponsrar och samarbetar med