Kontakt
Följ oss
Trygghet

En hållbar framtid

Hållbarhet för oss handlar om att ta ansvar för vår påverkan på miljön‭, människorna och samhället‭. ‬För oss är hållbarhet en förutsättning för att kunna‭ ‬ta ekonomiskt ansvar och vara lönsamma‭, ‬nu och i framtiden‭. ‬Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor trivs‭ ‬och mår bra‭. ‬Vi vill göra det lätt att leva och lätt att göra hållbara val‭.‬

Vi har fyra fokusområden‭, ‬med fundament i FN:s globala mål‭.‬

En hållbar framtid (Pdf-fil)

 

1. Hållbar stadsutveckling

• Strävar efter att skapa så energieffektiva fastigheter och stadsdelar som möjligt.
• Vi ser till att det finns tillgängliga cykelrum i våra fastigheter.
• Munksjötornet är LEED certifierat och vi arbetar årligen med att certifiera våra befintliga fastigheter.
• Samtliga våra fastighetsfordon är elbilar.
• Vi har närvarostyrd belysning i våra fastigheter för att bespara el och skapa en så trygg miljö som möjligt för våra hyresgäster.
• Kartlägger behov och installerar laddstolpar till våra hyresgäster.
• Vi arbetar aktivt för att effektivisera våra transporter och minska byggavfall.
• Vi använder oss av grön betong för att minska vårt koldioxidutsläpp i vår nyproduktion.
• Skapar säkra, inkluderande och levande stadsmiljöer.
• Alla våra nyproduktionsprojekt byggs enligt Svanen.
• Vi skapar bostadshus som rymmer hållbara mötesplatser och plats för lek, rekreation och gemenskap.

 

2. Miljö och resursanvändning

• Vi ser till att alla våra fastigheter kan få el från lokal vindkraft.
• Vi installerar solceller på våra fastigheter.
• Vi verkar för att utöka antalet Gröna Hyreskontrakt.
• Vi verkar för att återvinna och återanvända hållbara material vid hyresgästanpassningar.
• Vi väljer i första hand lokala leverantörer och underleverantörer, för kortare transporter vid vår nyproduktion.
• Minskar koldioxidutsläpp vid nybyggnation.
• Vi installerar solceller på alla bostads och kommersiella projekt.

3. Hållbara medarbetare

• Vår ambition är att vara Jönköpings bästa arbetsplats.
• Har goda anställningsförhållanden och villkor.
• Bidrar till friska medarbetare med låg sjukfrånvaro.
• Satsar på kompetensutveckling.
• Strävar efter mångfald, lika möjligheter och jämställdhet.
• Motverkar diskriminering av alla slag.

4. Affärsetik och socialt engagemang

• Vi bryr oss om Jönköpings hållbara utveckling och vill alltid leverera mer än bara en lokal.
• Vi anlitar entreprenörer som verkar under fackliga avtal, svenska lagar och regler.
• Vi  r engagerade samhällsmedborgare och därför stöttar vi bland annat ungdomar som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i idrotts- eller kulturevenemang.
• Vi arbetar med trygg belöningsnivå, stabila kassaflöden, stabilt resultat och  årliga förbättringsmål.
• Förbättrar styrning och kontroll av leverantörer.
• Vi arbetar med gröna lån. Just nu består 50% av Tositos finansiering av gröna lån.
• Vi bygger långsiktigt hållbara relationer genom att alltid se till att våra hyresgäster får en personlig kontakt.
• Stödja utsatta grupper eller de som stör utanför samhället.
• Motverka utanförskap genom att bidra till lokala ungdomsverksamheter.
• Välja lokala leverantörer och underleverantörer får stärkt näringsliv i vår omgivning.