Kontakt
Följ oss
Trygghet

En hållbar framtid

Hållbarhet för oss handlar om att ta ansvar för vår påverkan på miljön‭, människorna och samhället‭. ‬För oss är hållbarhet en förutsättning för att kunna‭ ‬ta ekonomiskt ansvar och vara lönsamma‭, ‬nu och i framtiden‭. ‬Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor trivs‭ ‬och mår bra‭. ‬Vi vill göra det lätt att leva och lätt att göra hållbara val‭.‬

Vi har fyra fokusområden‭, ‬med fundament i FN:s globala mål‭.‬

En hållbara framtid (Pdf-fil)

 

1. Hållbar stadsutveckling

• Vi ska skapa säkra, inkluderande och levande stadsmiljöer.
• Vi installerar laddstolpar för elbilar.
• Vi skapar resurseffektiva fastigheter och stadsdelar.
• Vi ser till att det finns tillgängliga cykelrum, tillräckligt många laddstolpar och möjlighet att vara en del av en bil- eller cykelpool.
• Vi bidrar till effektiv vattenanvändning, försörjning samt hantering av dagvatten.
• Vi skapar bostadshus som rymmer hållbara mötesplatser och plats för lek, rekreation och gemenskap.
• Vi arbetar aktivt för att effektivisera våra transporter och minska byggavfall.
• Vi väljer hälsosamma byggmaterial.
• Vi kör enbart elbilar.
• Vi har närvarostyrd belysning i våra fastigheter för att bespara el.

 

2. Miljö och resursanvändning

• Vi ser till att alla våra fastigheter kan få el från lokal vindkraft.
• Vi installerar solceller.
• Vi använder hållbara byggmaterial.
• Vi väljer i första hand lokala leverantörer och underleverantörer, för kortare transporter.
• Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser.
• Vi anpassar våra fastigheter till klimatförändringarna.
• Vi jobbar för att öka andelen gröna hyresavtal.
• Vi bidrar till ökad återvinning och återanvändning.
• Vi minskar avfallsmängderna.

3. Hållbara medarbetare

• Vi säkerställer goda anställningsförhållanden och villkor.
• Vi bidrar till friska medarbetare med låg sjukfrånvaro.
• Vi satsar på kompetensutveckling.
• Vi strävar efter mångfald, lika möjligheter och jämställdhet.
• Vi motverkar diskriminering av alla slag.

4. Affärsetik och socialt engagemang

• Vi vill alltid leverera mer än bara en lokal.
• Vi anlitar entreprenörer som verkar under fackliga avtal, svenska lagar och regler.
• Vi är engagerade samhällsmedborgare och därför stöttar vi bland annat ungdomar som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i idrotts- eller kulturevenemang.
• Vi arbetar med trygg belåningsnivå, stabila kassaflöden, stabilt resultat och årliga förbättringsmål.
• Vi förbättrar styrning och kontroll av leverantörer.
• Vi står upp för de mänskliga rättigheterna.
• Vi arbetar med gröna fastighetslån.
• Vi är engagerade i Klimatrådet.
• Vi bygger långsiktigt hållbara relationer genom att alltid se till att våra hyresgäster får en personlig kontakt.