Kontakt
Följ oss
Trygghet

Trygg tillsammans med Tosito.

Att köpa en bostad i ett Tosito-projekt ska förenas med trygghet. Vi är mycket måna om att du som köpare känner dig trygg genom hela processen och det vi lämnar över, det ska både vi och du som köpare känna oss stolta över. Vår trygghet bygger på personlig närvaro, som köpare har du alltid din egna kontaktperson på Tosito som du kan vända dig till med frågor och funderingar. Vi erbjuder dig även ekonomisk trygghet vid oförutsedda händelser som exempelvis dubbel boendekostnad.

Ladda ner folder (Pdf-fil)

En förening med sund ekonomi
Att den nya bostadsrättsföreningen har en sund ekonomi och en tydlig underhållsplan är av största vikt. Innan förhandsavtal respektive upplåtelseavtal tecknas med dig som köpare har föreningens kostnadskalkyl respektive ekonomiska plan granskats av två, av Boverket förklarade behöriga, intygsgivare. Intygsgivarna intygar att uppgifterna i kostnadskalkyl respektive ekonomisk plan är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att kalkylen framstår som hållbar. Detta är viktigt för dig som föreningsmedlem eftersom kalkylerna i sin tur ligger till grund för din månadsavgift.

Besiktning av bostaden
Inför det stundande tillträdet genomförs en besiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman. Du som köpare kommer att bli inbjuden att delta på denna besiktning.
Fastigheten garantibesiktigas även två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.

Garanti
Vi lämnar 5 års garanti på din bostad och på fastigheten i sin helhet. Utöver detta lämnar vi extra garantier på för fastigheten särskilt kritiska byggnadsdelar såsom tätskikt och isolerskikt.

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning tas om hand av Jönköpingsbaserade Jönköpingsbostäder. Företaget förvaltar idag ca 150 bostadsrättsföreningar och har många års erfarenhet bakom sig.

Teknisk förvaltning
Vi ser till att föreningen är i trygga händer även när det gäller den tekniska förvaltningen, genom att anlita en erfaren aktör för att ta hand om föreningens fastighet.

Eventuellt osålda lägenheter
Tosito förbinder sig, genom bolag, att förvärva de lägenheter som inte upplåtits med bostadsrätt inom sex månader efter färdigställandet av föreningens hus. Härigenom garanteras bostadsrättsföreningen att samtliga lägenheter upplåts med bostadsrätt och årsavgifter även för ev. osålda lägenheter betalas till bostadsrättsföreningen.

Överlämnande av bostadsrättsförening
Tosito sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar bostadsrättsföreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas de boende till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan föreningen vidare.

NKI
Köparnas åsikter om Tositos projekt är av största intresse och vi arbetar aktivt för att hela tiden förbättra våra processer. Efter inflytt genomför vi en kundundersökning med hjälp av Prognoscentret för att få veta hur köparna tycker att vi kan utveckla oss framåt.

Dubbel boendekostnad – en extra trygghet
Om du sålt din tidigare bostad men har en överlappning som innebär dubbelt boende under en period har du möjligheten att få ekonomiskt stöd av Tosito. Om det blir en överlappning så kan du använda vårt skydd mot dubbel boendekostnad (som gäller from 2022-10-31). Skyddet täcker månadskostnaden för din nya bostad under en begränsad tid, till dess att du sålt ditt tidigare boende.

1.Ekonomiskt stöd*

Villkor för Tosito dubbel boendekostnad:
• Skyddet gäller månadsavgiften i den nya bostadsrätten som förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet avser.
• Skyddet ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen för din bostadsrätt med max 10 000 kr per månad och högst under en period av max 6 månader.

För att ersättning ska betalas ut krävs att du:
a) Tillträtt och betalat kostnaden för den avtalade bostadsrätten hos Tosito.
b) Att köpekontrakt är upprättat och undertecknat för nuvarande bostad, vid tillträdesdagen för bostad hos Tosito.

2.Flexibelt tillträde*
Om du inte har lyckats sälja din tidigare bostad och hamnar mellan två boenden har du rätt att nyttja vårt tillträdesskydd. Tillträdesskyddet ger dig möjligheten att skjuta ditt tillträde med max 6 månader från angivet tillträdesdatum i ditt upplåtelseavtal.

Villkor för tillträdesskydd vid dubbel boendekostnad:
• Din tidigare bostad skall vara utannonserad via mäklare senast två månader innan tillträde.

* Ekonomiskt stöd och flexibelt tillträde kan inte kombineras