Kontakt
Följ oss
Trygghet

Trygg tillsammans med Tosito.

Att köpa en bostad i ett Tosito-projekt ska förenas med trygghet. Vi är mycket måna om att du som köpare känner dig trygg genom hela processen och det vi lämnar över, det ska både vi och du som köpare känna oss stolta över. Vår trygghet bygger på personlig närvaro, som köpare har du alltid din egna kontaktperson på Tosito som du kan vända dig till med frågor och funderingar. Att vi lämnar över bostaden vid inflyttningen betyder inte att vi lämnar föreningen, tvärtom. Vi finns kvar och ser till att föreningen och dess fastighet tas om hand!

Ladda ner folder (Pdf-fil)

En förening med sund ekonomi
Att den nya bostadsrättsföreningen har en sund ekonomi och en tydlig underhållsplan är av största vikt. Innan förhandsavtal respektive upplåtelseavtal tecknas med dig som köpare har föreningens kostnadskalkyl respektive ekonomiska plan granskats av två, av Boverket förklarade behöriga, intygsgivare. Intygsgivarna intygar att uppgifterna i kostnadskalkyl respektive ekonomisk plan är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att kalkylen framstår som hållbar. Detta är viktigt för dig som föreningsmedlem eftersom kalkylerna i sin tur ligger till grund för din månadsavgift.

Besiktning av bostaden
Inför det stundande tillträdet genomförs en besiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman. Du som köpare kommer att bli inbjuden att delta på denna besiktning.
Fastigheten garantibesiktigas även två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.

Garanti
Vi lämnar 5 års garanti på din bostad och på fastigheten i sin helhet. Utöver detta lämnar vi extra garantier på för fastigheten särskilt kritiska byggnadsdelar såsom tätskikt och isolerskikt.

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning tas om hand av Jönköpingsbaserade Jönköpingsbostäder. Företaget förvaltar idag ca 150 bostadsrättsföreningar och har många års erfarenhet bakom sig.

Teknisk förvaltning
Vi ser till att föreningen är i trygga händer även när det gäller den tekniska förvaltningen, genom att anlita en erfaren aktör för att ta hand om föreningens fastighet.

Eventuellt osålda lägenheter
Tosito förbinder sig, genom bolag, att förvärva de lägenheter som inte upplåtits med bostadsrätt inom sex månader efter färdigställandet av föreningens hus. Härigenom garanteras bostadsrättsföreningen att samtliga lägenheter upplåts med bostadsrätt och årsavgifter även för ev. osålda lägenheter betalas till bostadsrättsföreningen.

Överlämnande av bostadsrättsförening
Tosito sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar bostadsrättsföreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas de boende till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan föreningen vidare.

NKI
Köparnas åsikter om Tositos projekt är av största intresse och vi arbetar aktivt för att hela tiden förbättra våra processer. Efter inflytt genomför vi en kundundersökning med hjälp av Prognoscentret för att få veta hur köparna tycker att vi kan utveckla oss framåt.

Dubbel boendekostnad – en extra trygghet
Att byta bostad är ett av de största besluten i livet men allting blir inte alltid som tänkt. Ibland faller inte alla bitar på plats samtidigt och då kan det vara bra med lite extra trygghet. Vårt skydd mot dubbel boende- kostnad (som gäller from 2020-05-01) täcker månadskostnaden för din nya bostad under en begränsad tid: till dess att du sålt ditt tidigare boende. Läs villkoren här.