Kontakt
Följ oss
Trygghet
2023-01-17

Tosito och Jönköping Energi i samarbete vid framtagning av smart system för energiuppföljning.

Nu kan Tosito enkelt se energiförbrukningen på samtliga fastigheter med en ny tjänst från Jönköping Energi. Fastigheternas mätdata samlas in automatiskt och kommer bidra till att företaget både kommer spara tid och resurser.

I dialog med Jönköping Energi hade Tosito önskemål om att hitta ett smidigt sätt att samla in mätdata från sina fastigheter för att kunna följa upp energiförbrukningen enklare.

-Vi ser ett ökat behov av att man vill kunna följa upp sin energidata på ett kostnadseffektivt sätt. Fritt från manuellt arbete och där våra kunder vill kunna få informationen direkt kopplad till sina energi och eller- ekonomiuppföljningssystem. Därför har vi utvecklat tjänsten Energidata API. I utvecklingen har vi haft ett väldigt gott samarbete med Tosito AB som nu är första kunden på tjänsten, berättar Glenn Lunell Affärsutvecklare, Jönköping Energi.

Under året som gått har båda parter tillsammans arbetat fram en lösning som innebär att Tosito inte längre behöver åka ut och läsa av alla anläggningar manuellt då anläggningarna nu är kopplade direkt till Tositos egna energiuppföljningssystem. Lösningen resulterar i en tjänst med automatisk överföring av säkrare data, tidsbesparing och en förbättring ur hållbarhetsperspektivet.

I december lanserades tjänsten, som fått namnet Energidata API, där Tosito är först ut att ingå avtal och mottaga mätdatan.

-Det har varit ett väldigt givande projekt och Jönköpings Energi var engagerade i projektet från första stund säger Juliano Alm, fastighetschef på Tosito.

API gör det möjligt
Den bakomliggande tjänsten som gjort Tositos system för energiuppföljning möjligt är en tjänst från Jönköping Energi som heter Energidata API. Med Energidata API förs energidata automatisk över från Jönköping Energis energimätning till företagets egna system för smidig och säker energiuppföljning.

För mer information,

Juliano Alm, Tosito
0723-80 99 48
juliano@tosito.se

Jönköping Energi presstelefon
036-10 82 45

« Till nyhetsarkivet