Kontakt
Följ oss
Trygghet

Lätt att leva för dig som köper bostad

Lätt att leva handlar om att göra vardagen enklare för boende i våra projekt och därmed frigöra deras tid. Begreppet är brett och ska kunna återspeglas i många olika sammanhang. I plattformen Lätt att leva samlar vi förutsättningar, praktiska ting och egenskaper etc som gör att livet som boende blir just lätt att leva.

Enkel vardag i en lägenhet från Tosito

Lätt vardag

I våra projekt ska vardagen kunna fungera så friktionsfritt som möjligt. Vi tänker igenom allt som rör den boendes vardag och försöker optimera fastighetens och bostädernas utformningar och egenskaper för att underlätta just vardagen. Detta kan vara allt från att hissen utanför din entrédörr går rakt ner i garaget till att cykeln smidigt kan pumpas i cykelförrådet.

Enkel att umgås i en lägenhet från Tosito

Lätt att umgås

I våra projekt bjuder vi in och möjliggör umgänge med familj, vänner eller grannarna emellan. Gemensamma ytor som innergårdar, takterrasser och bastu är ett återkommande inslag och något vi lägger stor vikt vid.

Trygghet - Hyra kontor & lokal i Jönköping

Lätt att känna sig hemma

Våra projekt ska kännas inbjudande för både de boende som gästerna som kommer på besök. Allt ifrån karaktäristisk arkitektur till välkomnande entréer.

Lätt att leva hållbart i en lägenhet från Tosito

Lätt att leva hållbart

Vi ser det som en självklarhet att ge de boende möjlighet att värna om miljön på bästa sätt. Vi på Tosito underlättar för våra kunder att i sin vardag kunna göra hållbara val genom att t ex bygga lättillgängliga cykelrum, öka antalet laddstolpar, installera solceller, erbjuda cykel- och eller bilpooler samt genom att ge tips till våra kunder hur de kan göra hållbara val Lätt att leva. Vid val av leverantörer för förvaltning, ombyggnad och nybyggnation beaktas leverantörens hållbarhetsarbete. Bland annat säkerställer vi att material som vi köper in har låg miljöbelastning. De byggnadsentreprenörer som anlitas verkar under fackliga avtal och svenska lagar och regleringar, vilka också omfattar underentreprenörer och utländsk arbetskraft.

Lätt att känna sig trygg i en lägenhet från Tosito

Lätt att känna sig trygg

I våra projekt är trygghet något som återkommer inom flera olika områden. Här inkluderas säkra och smarta låssystem, belysning och gemensamhetsytors utformningar. Att känna sig trygg ökar boendekvalitén och trivseln för alla.